Siltumskaitītājs kuram mēs uzticamies

Siltumskaitītāji ir dažādi un šeit jūs varat iepazīties ar siltumskaitītāju kurš ir pierādījis sevi daudzu gadu gaitā un kurus uzstādot mēs zinām, ka tas nodrošinās augstāko precizitāti un ērtāku mājas apsaimniekošanu ar jau iebūvēto radio moduli datu nosūtīšanai.

Pieteikt pakalpojumu

QALCOSONIC E3/4 — Jaunās paaudzes ultraskaņas siltuma un dzesēšanas skaitītājs

  Priekšrocības:

 • Elastīgas skaitītāju konfigurācijas.
 • Mērīšanas parametrus var iestatīt lietotāji:
  • izvēlēties nepieciešamās mērvienības;
  • noteikt uzstādīšanas vietu (atgriešana vai piegāde);
  • konfigurēt impulsu ieejas un izejas;
  • vadības skaitļošanas moduļi.
 • Apkures un dzesēšanas enerģija tiek savākta dažādos reģistros
 • Gada vai mēneša pārskatu iespēja
 • Iespēja reģistrēt maksimālās un vidējās mēneša parametru vērtības
 • Siltuma pārneses vides raksturlielumu iestatījumi
 • Elektronisko bloku var uzstādīt atsevišķi no plūsmas mērīšanas daļas
 • Plūsmas sensoru var uzstādīt jebkurā pozīcijā
 • Mērījumu tarifa iespēja
 • Sakaru moduļi: MBus, W-MBus 868 MHz (tikai borta), ModBus, LoRa, BACnet
 • Ražotāja noteiktais ekspluatācijas laiks līdz 16 gadiem

SPECIFIKĀCIJAS:

MIDDN15-DN100
SILTUMA PĀRNESES VIDES PLŪSMAS MĒRĪŠANA -ultraskaņas
IMPULSU IEEJAS / IZEJASuniversāls
WMBUS REŽĪMI ražotāja protokols (divvirzienu), bezvadu MBus S1 un T1 režīmi
KOMUNIKĀCIJAS MODUĻI Kombinētās komunikācijas moduļa iespējas. MBus, RF, MBus un RF. Papildu moduļa savienojums: ModBus / BACnet / Mbus / CL / MiniBus / Lora


Eiropas savienības atbilstības sertifikāts.

Lejuplādēt tehnisko informāciju par ultraskaņas siltumenerģijas skaitītāju

Siltumskaitītāja iespējas un ieguvumi

Vai Jūsu dzīvoklī ir iespēja uzstādīt individuālo siltuma skaitītāju?


Atkarīgs no apkures sistēmas Jūsu mājā.
Vairums jaunajos projektos uz dzīvokli ir iespējams uzstādīt individuālo siltuma skaitītāju. Parasti kāpņu telpā ir sadales kolektors, kur sadala apkuri uz tā stāva dzīvokļiem. Ja Jūsu mājā nav sadales kolektors, Jūsu māja ir jaunā projekta, zvaniet mums, apsekosim, noteiksim vai ir iespējams siltumu uzskaitīt ar individuālo siltuma skaitītāju.
Citos jaunajos projektos, siltuma skaitītājs tiek uzstādīts dzīvoklī, aiz noslēdzošās - regulējošās armatūras.
Tipveida projektu mājās kas būvētas 1980. gados, siltuma uzskaiti dzīvokļos nav iespējams nodrošināt ar individuālai siltuma skaitītāju. Ja katram radiatoram blakus redziet vertikālu stāvvadu, vai stāvvadus, tad uz Jūsu dzīvoklī nevarēs uzstādīt individuālo siltuma skaitītāju dzīvokļa siltuma patēriņa uzskaitei, neveicot visas ēkas apkures sistēmas pārbūvi.

Vai var aprīkot katru radiatoru ar savu siltuma skaitītāju?


Cik radiatoru dzīvoklī, tik siltuma skaitītāju.
Tehniski tas ir iespējams, bet netiek uzstādīts. Katram radiatoram ir pārāk mazs siltuma patēriņš, lai to varētu metroloģiski pareizi uzskaitīt ar individuālo siltuma skaitītāju.
Vēl viens variants siltuma uzskaitei, siltuma izmaksu sadalītāji - alokatori. Lai varētu veikt norēķinu pēc siltuma izmaksu sadalītājiem - alokatoriem, ar tiem jāaprīko visas mājas apkures radiatori, radiatoriem jābūt aprīkotiem ar regulēšanas iespējām. Ja vēlaties uzstādīt alokatorus, vai saņemt konsultāciju, sazinieties ar mūsu speciālistu.
Lai veiktu norēķinu pēc siltuma skaitītājiem, 50% +1 dzīvokļa mājas īpašniekam jādod piekrišana, kurā Jums un visiem pārējiem iedzīvotājiem, tiek atļauts norēķināties par siltumu pēc individuālā dzīvokļa siltuma skaitītāja. Dokuments jāiesniedz savam apsaimniekotājam. Sastādot šādu vienošanos, tajā jāparedz, cik % apmērā, būs nemainīgā maksājuma daļa pēc platības, piemēram 10%, ar kuriem tiek segti siltuma zudumi sistēmā neatkarīgi vai dzīvoklī patērējiet siltumu.

Kādēļ un cik bieži Jums ir jāpārbauda savi siltuma skaitītāji?


Siltuma skaitītāji tiek eskpluatēti dažādos apstākļos, mainīgas un augstas temperatūras, mainīga slodze. Lai nodrošinātu pareizu norēķinu, 09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", ar grozījumiem paredz veriificēšanas periodiskums (ne retāk kā): siltumenerģijas skaitītāji reizi 2 gados.

Šeit varat iepazīties ar attiecīgo likumdošanu.

No Mūsu pieredzes, pie atkārtotās pārbaudes, siltuma skaitītāji var uzskaitīt -+30% kļūdu.
Pārbaudot laicīgi siltuma skaitītāju, Jūs būsiet droši, ka maksājiet par faktiski patērēto siltuma patēriņu.

Padomi, kā var ietaupīt siltumenerģiju un samazināt apkures izmaksas?

Rēķinu par apkuri var samazināt:

 • Samazinot siltumu telpās tikai par vienu grādu, iespējams samazināt siltuma patēriņu un līdz ar to arī rēķinu par 4-6%.

 • Ja ir karsts, tad samaziniet siltuma padevi radiatoros, nevis atveriet logu vēdināšanai.

 • Ja radiatoriem uzstādīti termoregulatori un nepieciešama ilgstoša telpas vēdināšana, ieteicams ieregulēt zemāku telpu temperatūru.

 • Telpas vēdināt īsu brīdi un intensīvi, nevis ilgstoši. Apkures sezonā noteikti nepieciešama telpu vēdināšana, lai ielaistu svaigu gaisu un izvairītos no kondensāta veidošanās.

 • Mājoklī apsildi tikai tās telpas, kuras pastāvīgi izmanto.

 • Pie ilgākas prombūtnes apkures radiatorus noslēgt uz mazāku temperatūru. Ofisos un nedzīvojamās telpās, pazeminot iekštelpu apkures temperatūru laikā, kad tā nav nepieciešama, var samazināt rēķinus pat līdz 20%.

 • Ziemā uz nakti aizvērt žalūzijas. Dubulti stiklots logs ar aizvērtām žalūzijām ir līdzvērtīgs trīskārtīgi stiklotam logam.

 • Virtuvē, vannas istabā un tualetē ierīkot regulējamas ventilācijas lūciņas un regulēt tās pēc nepieciešamības.

 • Sākoties apkures sezonai, pārliecinies, ka gar logu malām nāk aukstums. Ja tā ir, nomainīt nekvalitatīvus, bojātus un vecus logus pret jauniem. Ja nav iespējas to paveikt, noblīvēt logu un balkonu spraugas, attiecīgu ievietojot arī siltinošu blīvējumu, plastikāta logus vērtnes noregulēt, lai telpas nezaudētu siltumu. Lai aizturētu aukstumu, iespējams pie loga pielikt arī biezus aizkarus.

 • Lai samazinātu apkurei izmantoto enerģijas daudzumu regulāri noslauki arī putekļus no radiatoriem un neliec priekšā radiatoriem mēbeles un aizkarus, nežāvē uz tiem veļu.

 • Lai samazinātu siltuma zudumu caur sienām, aiz radiatoriem piestiprini foliju. Tāpat virs radiatoriem vari pielikt plauktus, kas nodrošinās, lai siltums plūstu uz istabas vidu, nevis augšu.

Ēkā:

 • Noblīvēt bēniņu lūkas, iestiklot un noslēgt logus.

 • Pārliecināties par pagrabu logu iestiklojumu.

 • Nodrošināt kāpņu telpas ar dubultajā durvīm, kas mehāniski aizveras.