Siltuma maksas sadalītāji- Alokatori

Individuāls siltuma maksas sadalītājs (alokators) ir elektroniska iekārta proporcionālās siltuma atdeves reģistrācijai telpā. Šis princips izgudrots jau pirms 100 gadiem Šveicē, bet 1981. gadā alokatorus obligātā kārtā sāka uzstādīt visās dzīvojamās ēkās Vācijā, kur tobrīd bija sākusies enerģētikas krīze. Alokators ir mērlīdzeklis, kas ar divu sensoru palīdzību reģistrē laiku, kāda un cik ilgi ir bijusi sildelementa (radiatora) temperatūra, kāda un cik ilgi ir bijusi temperatūras starpība starp sildelementu un apsildāmo telpu no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam.
Šis risinājums ir ļoti labs, ja vēlaties savā mājā ierīkot individuālu izmantotā siltuma apmaksu par katru dzīvokli un nav iespējams izbūvēt siltumapgādes tīklus, lai uzstādītu siltumenerģijas skaitītājus katram dzīvoklim.

Pieteikt pakalpojumu

Tie tiek uzstādīti katram radiatoram un mērvienības nav, cik kWh; MWh; vai GJ Jūs esat patērējuši sava dzīvokļa apkurei. Katrs alokators nosaka, kādu daļu no ēkas patērētā siltuma Jūs esat saņēmuši.

Alokators pārveido šo informāciju iedaļās - patēriņa vienībās, kas kalpo par pamatu apkures izmaksu aprēķinam. Visa uzskaite iegūst fizikālu jēgu mēneša beigās, kad ir apkopoti visu individuālo siltuma maksas sadalītāju rādījumi un ir zināms, cik ēka patērējusi kopumā siltumenerģijas attiecināmas uz apkuri. Pēc noteikta aprēķina veikšanas, katrs dzīvokļa īpašnieks saņems rēķinu atbilstoši savam siltumenerģijas patēriņam. Katru apkures sezonu individuālais siltuma maksas sadalītājs vienību uzskaiti sāk no jauna, paturot atmiņā katra mēneša uzskaitītās vienības visu apkures sezonu. Alokatori atbilst standartam LVS EN 834.

Eiropas Savienības atbilstības deklarācija


Vai individuālos siltuma maksas sadalītājus ir jāpārbauda – jāverificē?

Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem) nav jāveic pārbaude - verifikācija. Individuālais siltuma maksas sadalītājs nav iekļauts Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstā. 

Cik ilgi kalpo individuālais siltuma maksas sadalītājs?

Alokatoram ir autonoms enerģijas patēriņš, no litija baterijas. Tā ekspluatācijas ilgums 10+1 gads. Pēc ekspluatācijas laika beigām alokators tiek aizstāts ar jaunu.

Vai individuālie siltuma maksas sadalītāji ir aizsargāti pret manipulācijām, demontāžu?

Alokatoru modeļi, kurus piedāvājam, ir aizsargāti pret manipulācijām, rādījumu ietekmēšanu, aizklāšanu (apklāšanu), atvēršanu, demontāžu. Atverot vai demontējot alokatoru no radiatora, alokators automātiski nosūta notikuma paziņojumu ēkas apsaimniekošanas uzņēmumam.

Kā tiek nolasīti dati no alokatora?

Dati - uzskaitītās vienības, temperatūras no individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem) tiek nolasīti attālināti bezvadu tehnoloģijā. Patērētājam nav jāziņo ikmēneša rādījumi. Patērētājs vizuāli uz individuālā siltuma maksas sadalītāja ekrāna var redzēt aktuālos datus.

Kas un kā sagatavo individuālos apkures pārskatus?

Ēkas apsaimniekotājs – pārvaldnieks pieslēdzas pašapkalpošanās portālam, kurā ievada uz apkuri attiecināmo apkures patēriņa daudzumu konkrētai ēkai aprēķina mēnesī, aprēķina sistēma reālā laikā sagatavo individuālu pārskatu katram dzīvoklim un datus importam grāmatvedības programmā. Apkures pārskata sagatavošana aizņem 1 minūti.

Vai manā ēkā var ieviest individuālo siltuma patēriņa uzskaiti ar alokatoriem?

Uzstādīt individuālos siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) var gan jaunajās, gan agrāk būvētajās ēkās. Individuālo siltuma uzskaiti ar alokatoriem var realizēt tipveida dzīvojamajā apbūvē. Staļina laika, 316, 318, Brežņeva laika, 464 - Lietuviešu, 467, 103, 104, Mazģimeņu, Čehu, 602, 119, Franču, Specprojekta projektu ēkās.

Uz kāda sildelementu (radiatoru) tipiem var uzstādīt individuālos siltuma maksas sadalītājus – alokatorus?

Individuālos siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) var uzstādīt uz tērauda radiatoriem, čuguna radiatoriem, alumīnija radiatoriem. Individuālos siltuma maksas sadalītājus nevar pielietot siltuma patēriņa uzskaitei no siltās grīdas jeb izstarojošās zemgrīdas apkures.

Kādas prasības ir apkures sistēmai?

Sildelementam (radiatoram) ir jābūt aprīkotam ar termo regulatoru. Ja tas nav aprīkots ar termo-regulatoru, pirms alokatoru montāžas radiators jāaprīko ar termo-regulatoru.

Kāpēc sildelementi (radiatori) ir jāaprīko ar termo-regulatoru?

Ja sildelements nav aprīkots ar siltuma padeves regulēšanas ierīci, patērētājs nevar ietekmēt sava dzīvokļa siltuma patēriņa daudzumu, iestatīt vēlamo telpas temperatūru, samazināt siltuma padevi - samazināt savu apkures rēķinu. Sildelementi kas ir aprīkoti ar termo-regulatoriem ļaus katrā telpā atsevišķi regulēt apkures temperatūru un uzturēt konstanti nemainīgu temperatūru.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”, punkts 1. nosaka minimālās prasības.
Punkts 1.2. ēkas inženiertehnisko sistēmu automatizācijas un vadības sistēmu funkcionalitātei, telpu mikroklimatu pašregulējošu ierīču uzstādīšanai, ēkā patērētā energonesēja vai enerģijas uzskaitei;
Punkts 9. Ēkas tiek aprīkotas ar pašregulējošām ierīcēm gaisa temperatūras atsevišķai regulēšanai katrā telpā vai, ja tas ir pamatoti, telpu grupā, ja tiek mainīta ēkas apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju (siltumģenerators). Lasīt vairāk....

Vai individuālos siltuma maksas sadalītājus var uzstādīt tikai viena vai dažu dzīvokļu sildelementiem (radiatoriem)?

Nē. Individuālie siltuma maksas sadalītāji ir jāuzstāda uz visu dzīvokļu un tiem pielīdzināmu telpu sildelementiem (radiatoriem).

Vai ir vērts ieguldīt finanšu līdzekļus individuāla siltuma patēriņa uzskaitē?

Saskaņā ar Eiropas speciālistu pētījumiem termo regulatoru un individuālo siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšana visos dzīvokļos, palīdz ēkai ietaupīt 13–20% no kopējā siltuma patēriņa. Individuālā apkures uzskaites sistēma papildus motivē iedzīvotājus regulēt un taupīt siltumenerģiju. Latvijā individuālos siltuma maksas sadalītājus sāka izmantot 2000. gadu sākuma, ēkai ietaupot virs 25% no kopējā siltuma patēriņa.

Kā notiek individuālo siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšana?

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas visos dzīvokļos un tiem pielīdzināmiem patērētājiem uz visiem sildelementiem (radiatoriem) uzstāda individuālos siltuma maksas sadalītājus (alokatorus). Sildelementiem (radiatoriem) ir jābūt aprīkotiem ar termo regulatoriem. Uzstādot individuālos siltuma maksas sadalītājus (alokatorus), tiek fiksēts katra sildelementa (radiatora) tips, izmērs, uzstādīšanas vieta (telpa), noteikts sildelementa (radiatora) siltuma atdeves koeficients. Uzstādot individuālo siltuma maksas sadalītāju uz alumīnija, čuguna tipa sildelementiem tiek izmantots attiecīgajam sildelementa tipam saderīgs alokatora montāžas kronšteins. Alokatoru uzstādīšanai uz tērauda tipa sildelemetiem, tērauda sildelementam ar punkta metināšanas metodi tiek piemetinātas skrūves uz kurām tiek nofiksēta alokatora montāžas plāksne. Metināšanas metode ir ugunsdroša, bez dzirkstelēm.

Ieguvumi ieviešot individuālo siltuma uzskaiti ar siltuma maksas sadalītājiem

Ieviešot individuālo siltuma uzskaiti, lietotāji saņem individuālus siltuma patēriņa rēķinus, kuros atspoguļots siltuma patēriņš daudzums katrā telpā. Tas dod iespēju optimizēt siltuma patēriņu un individuāli ietekmēt maksu par siltumu. Piemēram, prombūtnes laikā, samazinot telpas temperatūru tikai par vienu grādu, izmaksas samazinās aptuveni par 5%.

Ievērojamu ietaupījumu iegūst, izmainot telpas temperatūru. Telpās, kuras netiek izmantotas, vai arī prombūtnes laikā temperatūru var samazināt līdz +16... +17 C0 grādiem.
Vēdināšana. Apkures sezonas laikā ir svarīgi telpās nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Ilglaicīga logu atvēršana vēdināšanas režīmā ir ļoti izšķērdīga, tās laikā caur logu izplūst daudz siltuma. Lai nodrošinātu efektīvu vēdināšanu, 2 līdz 4 reizes dienā pilnīgi jāatver logs uz 5 līdz 10 minūtēm. Svarīgi šajā laikā aizgriezt termo-regulatora vārstu, lai samazinātu siltuma patēriņu vēdināšanas laikā.

Ieteikumi siltumenerģijas ekonomiskai izmantošanai

Ieguvumi ieviešot individuālo siltuma uzskaiti ar siltuma maksas sadalītājiem

Ieviešot individuālo siltuma uzskaiti, lietotāji saņem individuālus siltuma patēriņa rēķinus, kuros atspoguļots siltuma patēriņš daudzums katrā telpā. Tas dod iespēju optimizēt siltuma patēriņu un individuāli ietekmēt maksu par siltumu. Piemēram, prombūtnes laikā, samazinot telpas temperatūru tikai par vienu grādu, izmaksas samazinās aptuveni par 5%.

Ievērojamu ietaupījumu iegūst, izmainot telpas temperatūru. Telpās, kuras netiek izmantotas, vai arī prombūtnes laikā temperatūru var samazināt līdz +16... +17 C0 grādiem.
Vēdināšana. Apkures sezonas laikā ir svarīgi telpās nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Ilglaicīga logu atvēršana vēdināšanas režīmā ir ļoti izšķērdīga, tās laikā caur logu izplūst daudz siltuma. Lai nodrošinātu efektīvu vēdināšanu, 2 līdz 4 reizes dienā pilnīgi jāatver logs uz 5 līdz 10 minūtēm. Svarīgi šajā laikā aizgriezt termo-regulatora vārstu, lai samazinātu siltuma patēriņu vēdināšanas laikā.


Siltuma nokļūšana telpā

Sildelementus (radiatorus), termo-regulatorus un siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) nav ieteicams aizsegt ar aizkariem, mēbelēm, vai kā savādāk. Šāda rīcība palielina siltumenerģijas patēriņu un samazina telpas temperatūru. Svarīgi atcerēties, ka termoregulatora galvu nedrīkst aizsegt, jo tas ietekmēs komforta apstākļus telpā. Aizklājot alokatorus Jūs variet paaugstināt faktisko siltumenerģijas rēķinu!
Daudzas ēkās Latvijā jau ir aprīkotas ar apkurei patērētās siltumenerģijas individuālās uzskaites sistēmām. Tas nozīmē, ka katrs iedzīvotājs maksā tikai par to siltumenerģijas daudzumu, ko viņš reāli patērējis. Turi apkures sezonas laikā logu plaši atvērtu – maksā vairāk! Pareizi esi noregulējis sildelementu (radiatoru) un nedzīvo tropiskā karstumā – maksā mazāk.

Pārmērīga siltumenerģijas taupīšana var novest pie dzīvokļa konstrukciju bojāšanās!

Optimālā temperatūra dzīvokļos dienā ir 20–22º C, naktī temperatūru pazemina (plkst. 22.00 – 23.00) līdz rītam (plkst. 5.00 – 6.00) uz 16–17º C Samazini telpu apsildes temperatūru naktī par 1 grādu – ietaupīsi līdz pat 5 % no apkures rēķina. Ja samazināsi par 2–3 grādiem, ietaupīsi līdz pat 15 % enerģijas, un miegs būs saldāks.

Sildelementu (radiatoru) aprīkošana ar automātisko termo-regulējošo ventili Jūsu komfortam un siltumenerģijas ekonomijai

Termostata ventilis komplektā ar termo galvu ļauj regulēt individuāli temperatūru katrā telpā. Termostata ventilis temperatūru telpā regulē vadoties pēc telpas temperatūras, nevis radiatora temperatūras un atbilstoši izmaina siltuma padevi radiatorā. Uzstādot termostata ventili un iestatot uz termo galvas optimālo telpas temperatūru Jūs optimāli izmantosiet siltumu ko izdala elektriskās ierīces (TV, monitori, printeri,...), cepeškrāsns, plīts, un cilvēki, samazinot apkures izmaksas.
Piemēram, noregulējot termostatu uz ''3'' telpā tiks uzturēti aptuveni +18... +20 C0 grādi. Ja telpas temperatūra sasniegs iestatīto uz termostata galvas vērtībai atbilstošo temperatūru, termo-regulators noslēgs siltuma padevi sildelementam (radiatoram).
Termo galvas iedalās: mehāniski vadāmas; elektroniski programmējamās - ļauj uzstādīt temperatūru telpa katrai dienai un izvēlētam laika periodam; attālināti vadāmas – nepieciešams interneta pieslēgums.

Alokators  E-ITN 40


Tehniskie dati

Pilnu informāciju par šo alokatoru varat atrast spiežot zemāk.

Lejuplādēt tehnisko informāciju par E-ITN 40