Likumdošana un Ministru kabineta noteikumu avoti

Ja jums ir jautājumi, kas ir saistīti ar sadzīves uzskaites aktualizāciju un tā detaļām sakarā ar likumiem un noteikumiem.

Par mērījumu vienotību 

  • Šā likuma mērķis ir nodrošināt mērījumu vienotību Latvijas Republikā, lai aizsargātu cilvēka dzīvību un veselību, vidi un patērētāju no neprecīzu un nepareizu mērījumu negatīvajām sekām un veicinātu valsts ekonomikas un starptautiskās sadarbības attīstību.
  •  Mērījumu vienotību valstī nodrošina ar mērījumu izsekojamību līdz nacionālajiem vai starptautiskajiem mērvienību etaloniem.
  •  Likums nosaka vispārīgās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un realizācijai paredzētajām fasētajām precēm.       


Lasīt visu     

Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu

  • Noteikumi nosaka valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un to verificēšanas periodiskumu.

Spēkā līdz 15.07.2024.


Lasīt visu

Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība

  • Noteikumi nosaka būtiskās metroloģiskās prasības valsts metroloģiskai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem – ūdens patēriņa skaitītājiem, gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem, aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem, siltumenerģijas skaitītājiem, šķidrumu mērsistēmām (izņemot ūdeni), automātiskajiem svariem, taksometra skaitītājiem, materiālajiem mēriem, dimensionālajiem mērīšanas līdzekļiem un izplūdes gāzu analizatoriem (turpmāk – mērīšanas līdzekļi) –, lai tos varētu ievietot tirgū un nodot lietošanā, kā arī mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles un tirgus uzraudzības kārtību.


Lasīt visu

Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm

Noteikumi nosaka:

  • valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles (tipa apstiprināšanas un pirmreizējās verificēšanas) kārtību.
  • mērīšanas līdzekļu pirmreizējās verificēšanas atzīmju paraugus.
  • kārtību, kādā veicama valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzība.


Lasīt visu

Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem

  • Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras ūdens patēriņa skaitītājiem, kas paredzēti tīrā aukstā vai siltā ūdens daudzuma uzskaitei dzīvojamo ēku, komerciālām un vieglās rūpniecības vajadzībām, pirms ūdens patēriņa skaitītāji tiek ievietoti iekšējā tirgū, nodoti lietošanā vai ievietoti iekšējā tirgū un nodoti lietošanā.


Lasīt visu

Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem

  • Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras siltumenerģijas skaitītājiem, kas ir paredzēti siltumenerģijas uzskaitei dzīvojamās un sadzīves ēkās, kā arī komerciālajām un vieglās rūpniecības vajadzībām, pirms siltumenerģijas skaitītāji tiek ievietoti iekšējā tirgū, kā arī nodoti lietošanā.


Lasīt visu