Mehāniskie ūdens patēriņa skaitītāji

Mehāniskie ūdens skaitītāji ir visvienkāršākais veids, izmantojot tiešās mērīšanas principu, lai ūdens plūsmu caur ūdens cauruli pārvērstu rādījumā. Tie ir visiem zināmi, ekspluatācijā pieejami jau daudzus gadus, kas veido ļoti draudzīgu cenu iedzīvotājiem visā pasaulē. 


Pieteikt pakalpojumu

Smart+  Vienas strūklas sausā tipa turbīnas ūdens skaitītāji

Turbīnas tipa ūdens skaitītāji

          ir mehāniskā ūdens skaitītāja uzlabojums, izmantojot turbīnas mērīšanas metodi ūdens plūsmas ātruma mērīšanai. Tas uzstāda turbīnas ierīci ūdens plūsmas kanālā, izmanto ūdens plūsmu, lai ietekmētu turbīnu un virzītu to griezties, tādējādi mērot notekūdeņu plūsmas ātrumu. Pateicoties jaunu mērīšanas principu pieņemšanai, turbīnu ūdens skaitītājiem ir augstāka mērījumu precizitāte un tie ir nedaudz dārgāki nekā mehāniskie ūdens skaitītāji, taču tie joprojām ir viena no plašāk izmantotajām iekārtām.
Tie paredzēti aukstā ūdens plūsmas un daudzuma mērīšanai temperatūrai līdz 30°C vai karstā ūdens temperatūrai līdz 90°C. Pateicoties modernajai konstrukcijai, ir pielāgots RF uzlikas montāžai, kas ļauj attālināti nolasīt indikācijas, kā arī ir vislabāk aizsargātais sausā tipa ūdens skaitītājs pret spēcīga magnētiskā lauka darbību. 
Ūdens skaitītāja konstrukcija dod iespēju to montēt gan horizontālā stāvoklī ar skaitītāju, kas vērsts uz augšu (H), gan vertikālā stāvoklī ar skaitītāju, kas vērsts malā (V). Pateicoties rotācijas skaitītāja izmantošanai, tiek nodrošināta datu viegla nolasīšana. Tas lieliski sevi pierāda dažādās montāžas pozīcijās.

Atkārtotas verifikācijas periodiskums - 4 gadi!

Eiropas Savienības atbilstības deklarācija karstā ūdens skaitītājam

Eiropas Savienības atbilstības deklarācija aukstā ūdens skaitītājam
Priekšrocības

Izturība pret spēcīgu ārējo magnētisko lauku

Šobrīd tirgū vislabāk aizsargātais sausā tipa ūdens skaitītājs pret ārējā magnētiskā lauka ietekmi. Izturība pret ārējā magnētiskā lauka ietekmi pārsniedz PN-EN 14154 normas prasības.

Attālinātie nolasījumi

Ūdens skaitītājs, kas pielāgots RF uzlikas montāžai komunikācijai tādos standartos kā bezvadu M-Bus vai impulsu saziņai bez traucējumiem ūdens skaitītājā gan pirmās uzstādīšanas, gan darbības laikā.

Trauksmes signalizācijas iespēja

Ūdens skaitītājam ar RF uzliku ir signalizācijas iespēja, piemēram, uzlikas demontāža vai plīsums, uzlikas darba traucējumi, retrogrāda plūsma, noplūde utt.

Augsta indikācijas ticamība 

- ūdens skaitītāja sadalīšana mitrajā daļā ar mērīšanas korpusu un sausajā daļā ar skaitīšanas mehānismu, 
- cieta un pārbaudīta un vienlaikus pastāvīgi uzlabota konstrukcija,
- augsts kalpošanas laiks.

Viegla rādījumu lasīšana

-hermētiska skaitīšana izturīga pret aizsvīšanu
-salasāmi divu krāsu cipari uz mucām, kas ļauj precīzi nolasīt
-skaitītāja rotācija 360° robežās.

Aizsardzība pret mehāniskiem ārējiem traucējumiem

pateicoties pastiprinātam skaitīšanas mehānisma korpusa konstrukciju.

Atbilstība standartiem un prasībāmEiropas parlamenta un Eiropas padomes direktīva 2004/22/EC no 2004.gada 31. marta par mērlīdzekļiem.
PN-NE-14154:2005 – Ūdens skaitītāji 1÷3.
OIML R49:2004 un 2006 – Ūdens skaitītāji, paredzēti karstā un aukstā dzeramā ūdens uzskaitei.
Tipveida pārbaužu sertifikāts WE – aukstajam ūdenim Nr. SK09-MI001-SMU007, karstajam ūdenim Nr. SK09-MI001-SM009.Smart+ JS-02 

Ūdens skaitītājs Smart+ (02) astoņu mucu ūdens skaitītājs aukstajam un karstajam ūdenim, kas pielāgots RF uzlikas SMART TOP montāžai, kas nodrošina attālu indikāciju nolasīšanu


Vairāk par attālināto datu nolasīšanu