Piesakiet skaitītāju apkalpošanu

darba dienās 8:00 - 18:00

Klientu servisa tālrunis 29457775

E-pieteikums

Piesakot pakalpojumu, pēc pieteikuma nosūtīšanas darba dienās no 9:00 līdz 18:00 saņemsiet zvanu vai e-pastu no Orols darbiniecēm un Jums tiks piedāvāts konkrēts pakalpojuma izpildes laiks.


Pakalpojuma nosaukums

 

1. zona

2. zona

Esošā ūdens patēriņa skaitītāja ar izmēru DN15 dzīvokļa tipa nomaiņa pret

Skaitītāju skaits adresē gab.

Cena par

1 gab. EUR

Kopā EUR

Cena par

1 gab. EUR

Kopā EUR

jauns Smart JS-02 SN+ ar 2 gadu garantiju!

1

30,00

30,00

35,00

35,00

2

27,50

55,00

30,00

60,00

4

25,00

100,00

27,50

110,00

 

         

Pakalpojuma cena norādīta EUR ieskaitot PVN 21%

Pakalpojuma cenā ietilpst:

 • Meistara izsaukums.

 • Esošā ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa (montāžas darbs). Šī cena neattiecas uz skaitītājiem kuriem nav brīva piekļuve un, ja skaitītāji ir izvietoti augstāk par 1.8 m virs grīdas līmeņa.

 • Cena paredz esošā skaitītāja apmaiņu pret piedāvājumā norādīto skaitītāju. Pie skaitītāja nomaiņas uz jaunu skaitītāju, paturot esošo skaitītāju, piemaksa par 1 gab. EUR 3,00 ieskaitot PVN 21%

 • Ūdens patēriņa skaitītāja saskrūvju noplombēšana.

 • Akta par ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu sastādīšana.

   

Par sniegto pakalpojumu Jūs saņemsiet sekojošus dokumentus:

 • Pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā AKTS par dzīvokļa aukstā un / vai karstā ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu 2 ekesmplāros, no kuriem 1 eksemplārs patstāvīgi ir jāiesniedz ēkas Pārvaldniekam!

 • Atkarībā no izvēlētā pakalpojuma: izvēloties jaunus ūdens patēriņa skaitītājus, saņemsiet ūdens patēriņa skaitītāja pasi, izvēloties atkārtoti verificētus skaitītājus, saņemsiet ūdens patēriņa skaitītāja verifikācijas izziņu.

   

Zonas:

1. - Rīga: mikrorajoni: Purvciems, Zolitūde, Imanta, Jugla, Teika, Pļavnieki, Āgenskalns, Iļģuciems. Zemgales, Latgales, Vidzemes priekšpilsēta, Sarkandaugava. Jūrmala, Ogre, Salaspils.

2. - Rīga: Centra rajons, Bolderāja, Daugavgrīva, Ziemeļu rajons, Vecmilgrāvis. Stopiņu novads. Mārupe, Ikšķile, Jelgava, Dobele, Ādaži.

 

Apmaksas noteikumi:

Apmaksu piedāvājam veikt skaidrā naudā, ar karti vai pēc priekšapmaksas rēķina. Viena priekšapmaksas rēķina sagatavošanas izmaksas EUR 3.00 t.sk. PVN 21%

 

Prece ir SIA "OROLS" īpašums līdz pilnai tās apmaksai. Preču atgriešana tiek piedāvāta precēm, kas nav tikusiražota vai speciāli taisīta, un, pārdota bez montāžas pakalpojuma! Atgriežot preci, tiek ieturēti 20% no preces vērtības, bet ne mazāk kā 10 EUR, un precei ir jābūt nelietotai, sākotnējā izskatā/kvalitātē. Pieteikums preces atgriešanai iesniedzams ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no attiecīgās pavadzīmes izrakstīšanas datuma.

 

Jūsu zināšanai:

 • Pirms meistara izsaukšanas kritiski novērtējiet kādā tehniskajā stāvoklī ir esošā cauruļvadu sistēma Jūsu dzīvoklī, nepieciešamības gadījumā jau savlaicīgi veiciet nokalpojušo cauruļu nomaiņu.

 • Pārbaudiet vai dzīvoklī esošais ūdeni noslēdzošais ventilis pilnībā noslēdz ūdens padevi. Informējiet par to mūsu telefona operatori.

 • Mēs nerekomendējam pašiem iegādāties ūdens skaitītājus un pastāvīgi veikt montāžu, jo šajā gadījumā mēs nesniedzam garantiju par pielietotajiem materiāliem un darba kvalitāti.

 

Tīmekļa vietnes www.orols.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA "OROLS" ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt tīmekļa vietnē www.orols.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

 

SIA "OROLS", konstatējot tīmekļa vietnē www.orols.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces un/vai pakalpojuma cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA "OROLS" distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Autortiesības © 2024 OROLS