Montāžas darbu riski ir apdrošināti

Sazinies ar mums 29 457 775
Atbalsts klientiem darbdienās 8:00-18:00

Montāžas darbu izpilde

Darbdienās 9:00-19:00
Sestdienās pēc vienošanās
Svētdien atpūšamies

Piesaki šeit

24h diennaktī un
saņem 5% atlaidi!


Ja Jums jau ir uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji tad tie, kā jebkurš mērinstruments, ir jāpārbauda likumā noteiktajā periodā. Ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude jāveic reizi 4 gados (MK noteikumi Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu").

Saite uz likumiem par ūdens skaitītāju verifikāciju: http://likumi.lv/doc.php?id=151306

Ūdens patēriņa skaitītāji tiek eskpluatēti dažādos apstākļos, mainīga slodze, karstajam ūdenim mainīga  temperatūra. No Mūsu pieredzes, pie atkārtotās pārbaudes, ūdens skaitītāji var uzskaitīt ar -+30% kļūdu. Pārbaudot laicīgi ūdens skaitītājus, Jūs būsiet droši, ka maksājiet par faktiski patērēto ūdens patēriņu. Parasti klienti izvēlās ūdens skaitītāju nomaiņu, jo tā ir izdevīgāk un ērtāk.

 

Kas Jums jādara, lai pieteiktu ūdens skaitītāju nomaiņu:

 • Piezvaniet Mums, vai arī nosūtiet pieteikumu elektroniski. Mēs piedāvāsim Jums izdevīgu laiku, kad meistars var veikt ūdens skaitītāju nomaiņu.

 • Nosauciet adresi un cik ūdens patēriņa skaitītājus ir nepieciešams nomainīt.

 • Pārbaudiet vai ūdens noslēdzošie ventiļi ir darba kārtībā.

 

Visu pārējo izdarīsim Mēs:

 • Norunātajā dienā pie Jums ieradīsies kvalificēts un laipns meistars ar darbam nepieciešamo aprīkojumu un materiāliem.

 • Meistars novērtēs Jūsu cauruļvadu stāvokli un noslēgs ūdens padevi dzīvoklī.

 • Kvalitatīvi un prasmīgi veiks esošo ūdens skaitītāju nomaiņu pret atkārtoti verificētiem, vai jauniem jaunās paaudzes ūdens patēriņa skaitītājiem.

 • Meistars noplombēs nomainīto ūdens skaitītāju ar plombu.

 • Sastādīs pieņemšanas nodošanas aktu par ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu.

 • Un tālāk Jūs iesniedziet meistara sastādīto Aktu savam namu apsaimniekotājam.

 

Ja Jūs interesē skaitītāju nomaiņa Jūsu pilsētā, par iespējām un pakalpojuma cenām lūdzam sazināties ar Mums pa telefona numuru: 29457775 katru darba dienu no plkst 8:00- 19:00 vai nosūtot pieteikumu Mūsu mājas lapā!

Pieteikt pakalpojumu varat šeit: http://www.orols.lv/lv/kontakti/pieteikums/
 

Jūsu zināšanai:

 • Pirms meistara izsaukšanas kritiski novērtējiet kādā tehniskajā stāvoklī ir esošā cauruļvadu sistēma Jūsu dzīvoklī, nepieciešamības gadījumā piesakiet arī cauruļvadu nomaiņu.

 • Pārbaudiet vai dzīvoklī esošais ūdeni noslēdzošais ventilis pilnībā noslēdz ūdens padevi. Informējiet par to Mūsu telefona operatori.

 • Mēs nerekomendējam pašiem iegādāties ūdens skaitītājus un pastāvīgi veikt montāžu, jo šajā gadījumā Mēs nesniedzam garantiju par pielietotajiem materiāliem un darba kvalitāti.

 

Taupiet savus Naudas Līdzekļus norēķinoties par ūdeni pēc skaitītājiem!

Autortiesības © 2019 OROLS Māris Klīve