Piesakiet skaitītāju apkalpošanu

darba dienās 8:00 - 18:00

Klientu servisa tālrunis 29457775

E-pieteikums

Piesakot pakalpojumu, pēc pieteikuma nosūtīšanas darba dienās no 9:00 līdz 18:00 saņemsiet zvanu vai e-pastu no Orols darbiniecēm un Jums tiks piedāvāts konkrēts pakalpojuma izpildes laiks.


Par mērījumu vienotību https://likumi.lv/doc.php?id=42562

 

MK noteikumi Nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", ar grozījumiem http://likumi.lv/doc.php?id=151306

 

MK noteikumi Nr. 212 Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība https://likumi.lv/ta/id/281520-merisanas-lidzeklu-metrologiskas-prasibas-un-to-metrologiskas-kontroles-kartiba

 

MK noteikumi Nr. 624 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm https://likumi.lv/ta/id/269947-noteikumi-par-merisanas-lidzeklu-metrologiskas-kontroles-kartibu-un-pirmreizejas-verificesanas-atzimem

 

MK noteikumi Nr. 664 Noteikumi par metroloģiskjām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem http://likumi.lv/doc.php?id=142369&from=off

 

MK noteikumi Nr. 667 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām siltumenerģijas skaitītājiem  http://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=142371

 

MK noteikumi Nr. 981 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm http://likumi.lv/doc.php?id=149301

Autortiesības © 2023 OROLS