Piesakiet skaitītāju apkalpošanu

darba dienās 8:00 - 18:00

Klientu servisa tālrunis 29457775

E-pieteikums

Piesakot pakalpojumu, pēc pieteikuma nosūtīšanas darba dienās no 9:00 līdz 18:00 saņemsiet zvanu vai e-pastu no Orols darbiniecēm un Jums tiks piedāvāts konkrēts pakalpojuma izpildes laiks.


Samazini apkures rēķinu regulējot un uzskaitot siltuma patēriņu

ar individuālu siltuma maksas sadalītāju – alokatoru

 

Kas ir individuāls siltuma maksas sadalītājs (alokators)?

Individuāls siltuma maksas sadalītājs (alokators) tiek uzstādīts katram sildelementam (radiatoram). Individuāls siltuma maksas sadalītājs (alokators) nevar izmērīt, cik kWh; MWh; vai GJ Jūs esat patērējuši sava dzīvokļa apkurei. Individuāls siltuma maksas sadalītājs (alokators) nosaka, kādu daļu no ēkas patērētā siltuma Jūs esat saņēmuši. Individuāls siltuma maksas sadalītājs (alokators) ir elektroniska iekārta proporcionālās siltuma atdeves reģistrācijai telpā. Šis princips izgudrots jau pirms 100 gadiem Šveicē, bet 1981. gadā alokatorus obligātā kārtā sāka uzstādīt visās dzīvojamās ēkās Vācijā, kur tobrīd bija sākusies enerģētikas krīze. Individuālais siltuma maksas sadalītājs (alokators) ir mērlīdzeklis, kas ar divu sensoru palīdzību reģistrē laiku, kāda un cik ilgi ir bijusi sildelementa (radiatora) temperatūra, kāda un cik ilgi ir bijusi temperatūras starpība starp sildelementu (radiatoru) un apsildāmo telpu no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam. Alokators pārveido šo informāciju iedaļās - patēriņa vienībās, kas kalpo par pamatu apkures izmaksu aprēķinam. Visa uzskaite iegūst fizikālu jēgu mēneša beigās, kad ir apkopoti visu individuālo siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) rādījumi un ir zināms, cik ēka patērējusi kopumā siltumenerģijas attiecināmas uz apkuri. Pēc noteikta aprēķina veikšanas, katrs dzīvokļa īpašnieks saņems rēķinu atbilstoši savam siltumenerģijas patēriņam. Katru apkures sezonu individuālais siltuma maksas sadalītājs (alokators) vienību uzskaiti sāk no jauna, paturot atmiņā katra mēneša uzskaitītās vienības visu apkures sezonu. Individuālais siltuma maksas sadalītājs (alokators) atbilst standartam LVS EN 834.

 

Vai individuālos siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) ir jāpārbauda – jāverificē?

Individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem) nav jāveic pārbaude - verifikācija. Individuālais siltuma maksas sadalītājs nav iekļauts Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstā.

 

Cik ilgi kalpo individuālais siltuma maksas sadalītājs (alokators)?

Alokatoram ir autonoms enerģijas patēriņš, no litija baterijas. Alokatora ekspluatācijas ilgums 10+1 gads. Pēc alokatora ekspluatācijas laika beigām, alokators tiek aizstāts ar jaunu alokatoru.

 

Vai individuālie siltuma maksas sadalītāji (alokatori) ir aizsargāti pret manipulācijām, demontāžu?

Alokatoru modeļi, kurus piedāvājam, ir aizsargāti pret manipulācijām, rādījumu ietekmēšanu, aizklāšanu (apklāšanu), atvēršanu, demontāžu. Atverot vai demontējot alokatoru no radiatora, alokators automātiski nosūta notikuma paziņojumu ēkas apsaimniekošanas uzņēmumam.

 

Kā tiek nolasīti dati no individuālā siltuma maksas sadalītāja (alokatora)?

Dati - uzskaitītās vienības, temperatūras no individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem (alokatoriem) tiek nolasīti attālināti bezvadu tehnoloģijā. Patērētājam nav jāziņo ikmēneša rādījumi. Patērētājs vizuāli uz individuālā siltuma maksas sadalītāja ekrāna var redzēt aktuālos datus.

 

Kas un kā sagatavo individuālos apkures pārskatus?

Ēkas apsaimniekotājs – pārvaldnieks pieslēdzas pašapkalpošanās portālam, kurā ievada uz apkuri attiecināmo apkures patēriņa daudzumu konkrētai ēkai aprēķina mēnesī, aprēķina sistēma reālā laikā sagatavo individuālu pārskatu katram dzīvoklim un datus importam grāmatvedības programmā. Apkures pārskata sagatavošana aizņem 1 minūti.

Vai manā ēkā var ieviest individuālo siltuma patēriņa uzskaiti ar alokatoriem?

Uzstādīt individuālos siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) var gan jaunajās, gan agrāk būvētajās ēkās. Individuālo siltuma uzskaiti ar alokatoriem var realizēt tipveida dzīvojamajā apbūvē. Staļina laika, 316, 318, Brežņeva laika, 464 - Lietuviešu, 467, 103, 104, Mazģimeņu, Čehu, 602, 119, Franču, Specprojekta projektu ēkās.

 

Uz kāda sildelementu (radiatoru) tipiem var uzstādīt individuālos siltuma maksas sadalītājus – alokatorus?

Individuālos siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) var uzstādīt uz tērauda radiatoriem, čuguna radiatoriem, alumīnija radiatoriem. Individuālos siltuma maksas sadalītājus nevar pielietot siltuma patēriņa uzskaitei no siltās grīdas jeb izstarojošās zemgrīdas apkures.

 

Kādas prasības ir apkures sistēmai?

Sildelementam (radiatoram) ir jābūt aprīkotam ar termo regulatoru. Ja sildelements (radiators) nav aprīkots ar termo regulatoru, pirms alokatoru montāžas sildelemets (radiators) jāaprīko ar termo regulatoru.

 

Kāpēc sildelementi (radiatori) ir jāaprīko ar termo regulatoru?

Ja sildelements (radiators) nav aprīkots ar siltuma padeves regulēšanas ierīci, patērētājs nevar ietekmēt sava dzīvokļa siltuma patēriņa daudzumu, iestatīt vēlamo telpas temperatūru, samazināt siltuma padevi - samazināt savu apkures rēķinu. Sildelementi (radiatori) aprīkoti ar termo regulatoriem ļaus katrā telpā atsevišķi regulēt apkures temperatūru, uzturēt konstanti nemainīgu temperatūru.

 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības”, punkts 1. nosaka minimālās prasības.

Punkts 1.2. ēkas inženiertehnisko sistēmu automatizācijas un vadības sistēmu funkcionalitātei, telpu mikroklimatu pašregulējošu ierīču uzstādīšanai, ēkā patērētā energonesēja vai enerģijas uzskaitei;

Punkts 9. Ēkas tiek aprīkotas ar pašregulējošām ierīcēm gaisa temperatūras atsevišķai regulēšanai katrā telpā vai, ja tas ir pamatoti, telpu grupā, ja tiek mainīta ēkas apkures sistēmas daļa, kas ražo siltumenerģiju (siltumģenerators).

Saite uz Ministru kabineta noteikumiem:

https://likumi.lv/ta/id/319443-ekspluatejamu-eku-energoefektivitates-minimalas-prasibas

 

Kā notiek individuālo siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas visos dzīvokļos un tiem pielīdzināmiem patērētājiem uz visiem sildelementiem (radiatoriem) uzstāda individuālos siltuma maksas sadalītājus (alokatorus). Sildelementiem (radiatoriem) ir jābūt aprīkotiem ar termo regulatoriem. Uzstādot individuālos siltuma maksas sadalītājus (alokatorus), tiek fiksēts katra sildelementa (radiatora) tips, izmērs, uzstādīšanas vieta (telpa), noteikts sildelementa (radiatora) siltuma atdeves koeficients. Uzstādot individuālo siltuma maksas sadalītāju uz alumīnija, čuguna tipa sildelementiem tiek izmantots attiecīgajam sildelementa tipam saderīgs alokatora montāžas kronšteins. Alokatoru uzstādīšanai uz tērauda tipa sildelemetiem, tērauda sildelementam ar punkta metināšanas metodi tiek piemetinātas skrūves uz kurām tiek nofiksēta alokatora montāžas plāksne. Metināšanas metode ir ugunsdroša, bez dzirkstelēm.

 

Vai individuālos siltuma maksas sadalītājus var uzstādīt tikai viena vai dažu dzīvokļu sildelementiem (radiatoriem)?

Nē. Individuālie siltuma maksas sadalītāji ir jāuzstāda uz visu dzīvokļu un tiem pielīdzināmu telpu sildelementiem (radiatoriem).

 

Vai ir vērts ieguldīt finanšu līdzekļus individuāla siltuma patēriņa uzskaitē?

Saskaņā ar Eiropas speciālistu pētījumiem termo regulatoru un individuālo siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzstādīšana visos dzīvokļos, palīdz ēkai ietaupīt 13–20% no kopējā siltuma patēriņa. Individuālā apkures uzskaites sistēma papildus motivē iedzīvotājus regulēt un taupīt siltumenerģiju. Latvijā individuālos siltuma maksas sadalītājus sāka izmantot 2000. gadu sākuma, ēkai ietaupot virs 25% no kopējā siltuma patēriņa.

 

Ieguvumi ieviešot individuālo siltuma uzskaiti ar siltuma maksas sadalītājiem

Ieviešot individuālo siltuma uzskaiti, lietotāji saņem individuālus siltuma patēriņa rēķinus, kuros atspoguļots siltuma patēriņš daudzums katrā telpā. Tas dod iespēju optimizēt siltuma patēriņu un individuāli ietekmēt maksu par siltumu. Piemēram, prombūtnes laikā, samazinot telpas temperatūru tikai par vienu grādu, izmaksas samazinās aptuveni par 5%.

 

Metodika

Individuālais apkures patēriņa aprēķins tiek veikts pēc speciālas metodikas, kura iever katra sildelementa (radiatora) siltuma atdeves (vērtējuma) koeficientu, telpu izvietojuma koeficientus atkarībā no īpatnējiem siltuma zudumiem un proporcionālā sadalījuma. Ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš aprēķina periodā tiek sadalīts divās daļās – no patēriņa atkarīgā daļa, kuru nosaka pēc individuālo siltuma maksas sadalītāju (alokatoru) uzskaitītajām iedaļām un pastāvīgā daļa, kuru nosaka pēc platības. Sadalījuma proporciju nosaka atkarībā no norēķina perioda (mēneša) vidējās āra gaisa temperatūras:

Vidējā āra gaisa temperatūras norēķina periodā (mēnesī), 0C

Zemāk

par –12,5

no –10

līdz –12,5

no –7,5

līdz –10

no –5

līdz –7,5

no –2,5

līdz –5

no +2,5

līdz –2,5

no +5

līdz +2,5

augstāka

par +5

Nemainīgās siltumenerģijas daļas koeficients pēc platības

20%

30%

35%

40%

45%

50%

60%

70%

Siltumenerģijas daļas koeficients, kas sadalāma ar individuālajiem siltuma maksas sadalītājiem

80%

70%

65%

60%

55%

50%

40%

30%

vai

nepiesaistoties vidējai ārgaisa temperatūrai sadalās uz patstāvīgajiem izdevumiem, kas ir fiksēti piemēram neatkarīgi no āra gaisa temperatūras 30% - 40% robežās, un atlikusī daļa pēc alokatoru uzskaitītā patēriņa. Patstāvīgie izdevumi sadalās proporcionāli pret dzīvokļa platību un satur izdevumus koplietošanas telpu apsildei. Mainīgie izdevumi pilnībā saistīti ar Jūsu dzīvokļa patērēto siltumenerģijas daudzumu.

Objektos (dzīvokļos), kuros tiek izmantota sava individuālā apkure, tiek aprēķināts siltumenerģijas patēriņš par siltuma zudumiem cauruļvados un uz siltumenerģijas patērētājiem attiecināma nemainīgās apkures daļas sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu. Punkts 18. Ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure vai ja atsevišķā īpašumā nelieto centralizēti sagatavoto karsto ūdeni, īpašnieks maksā par mājas koplietošanas vajadzībām patērēto siltumenerģijas daļu, kas attiecināma uz atsevišķo īpašumu, atbilstoši siltumapgādes speciālista izstrādātajam un ar pārvaldnieku saskaņotajam aprēķinam.

 

Apkures izdevumu sadalījums pēc dzīvokļa izvietojuma ēkā

Dzīvokļiem, kas atrodas pirmā stāvā, augšējie, gala dzīvokļi var būt neizdevīgākā pozīcijā, skatoties no siltuma zudumiem. Šiem dzīvokļiem neatkarīgs eksperts – energo auditors, vai cita persona, kas ir tiesīga veikt energo sertifikāciju, veicot siltumenerģijas aprēķinu var pielietot izvietojuma koeficientus. Tie koriģē siltuma komforta starpību starp visiem ēkas dzīvokļiem. Ja konkrētās ēkas, vai līdzīgu ēku siltuma zudumu projektēšanas dati nav pieejami, piedāvājam izmantot vienkāršotos samazinājuma koeficientus, kas tiek piemēroti katram dzīvoklim kopumā, saskaņā ar tabulu:

 

Stāvs

Samazinājuma koeficients

Stūra dzīvoklis

Rindas dzīvoklis

Pēdējais

0,8 / 0,85

0,9

Vidējais

0,9

1

Pirmais

0,8 / 0,85

0,9

 

Piemērs 5 stāvu ēkai:

0,8 / 0,85

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8 / 0,85

0,9

1

1

1

1

1

1

1

0,9

0,9

1

1

1

1

1

1

1

0,9

0,9

1

1

1

1

1

1

1

0,9

0,8 / 0,85

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8 / 0,85

Ieteikumi siltumenerģijas ekonomiskai izmantošanai

 

Sildelementu (radiatoru) aprīkošana ar automātisko termo regulējošo ventili Jūsu komfortam un siltumenerģijas ekonomijai.

Termostata ventilis komplektā ar termo galvu ļauj regulēt individuāli temperatūru katrā telpā. Termostata ventilis temperatūru telpā regulē vadoties pēc telpas temperatūras, nevis radiatora temperatūras un atbilstoši izmaina siltuma padevi radiatorā. Uzstādot termostata ventili un iestatot uz termo galvas optimālo telpas temperatūru Jūs optimāli izmantosiet siltumu ko izdala elektriskās ierīces (TV, monitori, printeri,...), cepeškrāsns, plīts, un cilvēki, samazinot apkures izmaksas.

Piemēram, noregulējot termostatu uz ''3'' telpā tiks uzturēti aptuveni +18... +20 C0 grādi. Ja telpas temperatūra sasniegs iestatīto uz termostata galvas vērtībai atbilstošo temperatūru, termoregulators noslēgs siltuma padevi sildelementam (radiatoram).

Termo galvas iedalās: mehāniski vadāmas; elektroniski programmējamās - ļauj uzstādīt temperatūru telpa katrai dienai un izvēlētam laika periodam; attālināti vadāmas – nepieciešams interneta pieslēgums.

 

Temperatūra telpās

Ievērojamu ietaupījumu iegūst, izmainot telpas temperatūru. Telpās, kuras netiek izmantotas, vai arī prombūtnes laikā temperatūru var samazināt līdz +16... +17 C0 grādiem.

Vēdināšana. Apkures sezonas laikā ir svarīgi telpās nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Ilglaicīga logu atvēršana vēdināšanas režīmā ir ļoti izšķērdīga, tās laikā caur logu izplūst daudz siltuma. Lai nodrošinātu efektīvu vēdināšanu, 2 līdz 4 reizes dienā pilnīgi jāatver logs uz 5 līdz 10 minūtēm. Svarīgi šajā laikā aizgriezt termoregulatora vārstu, lai samazinātu siltuma patēriņu vēdināšanas laikā.

 

Siltuma nokļūšana telpā

Sildelementus (radiatorus), termoregulatorus un siltuma maksas sadalītājus (alokatorus) nav ieteicams aizsegt ar aizkariem, mēbelēm, vai kā savādāk. Šāda rīcība palielina siltumenerģijas patēriņu un samazina telpas temperatūru. Svarīgi atcerēties, ka termoregulatora galvu nedrīkst aizsegt, jo tas ietekmēs komforta apstākļus telpā. Aizklājot alokatorus Jūs variet paaugstināt faktisko siltumenerģijas rēķinu!

 

Daudzas ēkās Latvijā jau ir aprīkotas ar apkurei patērētās siltumenerģijas individuālās uzskaites sistēmām. Tas nozīmē, ka katrs iedzīvotājs maksā tikai par to siltumenerģijas daudzumu, ko viņš reāli patērējis. Turi apkures sezonas laikā logu plaši atvērtu – maksā vairāk! Pareizi esi noregulējis sildelementu (radiatoru) un nedzīvo tropiskā karstumā – maksā mazāk.

 

Pārmērīga siltumenerģijas taupīšana var novest pie dzīvokļa konstrukciju bojāšanās!

Optimālā temperatūra dzīvokļos dienā ir 20–22º C, naktī temperatūru pazemina (plkst. 22.00 – 23.00) līdz rītam (plkst. 5.00 – 6.00) uz 16–17º C Samazini telpu apsildes temperatūru naktī par 1 grādu – ietaupīsi līdz pat 5 % no apkures rēķina. Ja samazināsi par 2–3 grādiem, ietaupīsi līdz pat 15 % enerģijas, un miegs būs saldāks.

Galerija alokatori

Autortiesības © 2024 OROLS